1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов

Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов

Н.Ю. Карпенко, В.Б. Уфимцева
УДК 519.86 + 338.5.018.7
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: В статье рассмотрены модели динамических процессов с переменным характером использования ресурсов. На базе этих моделей сформулирована общая схема решения ЗРР с использованием процедуры агрегирования. Выполнена оценка эффективности предложенного подхода.


Ключові слова: распределение ресурсов, модели, динамические процессы потребления ресурсов, агрегирование, дезагрегирование
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б. Эффективность агрегирования при управлении системой динамических процессов. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 2(39). С. 74-78.