1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі

Методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі

А.М. Клименко, І.В. Шуба, Ю.В. Болтова
УДК 519.876.5:004.732
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянута методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі будь-якого підприємства. На прикладі малого підприємства проведено аналіз існуючої мережі, структурної організації підприємства, отримана статистика роботи основних елементів локальної мережі, та проведене імітаційне моделювання її роботи, що дозволило зробити висновки про доцільність модернізації.


Ключові слова: розподілена обчислювальна мережа, модернізація мережі, структурна організація, імітаційне моделювання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Клименко А.М., Шуба І.В., Болтова Ю.В. Методика оцінки можливості модернізації локальної обчислювальної мережі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 2(39). С. 118-120.