1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(39)'2014
  5. Пристрій переносного блоку системи контролю радіаційної обстановки

Пристрій переносного блоку системи контролю радіаційної обстановки

В.М. Ємець, Ю.В. Шевелева, М.М. Пеліхатий
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано новий підхід до контролю екологічного стану атмосферного повітря, який дозволяє підвищити швидкодію і достовірність як засобів контролю, так і отриманих даних вимірювань концентрації забруднювачів атмосфери, в тому числі радіаційного фону на контрольованій території. У статті описаний блок первинної обробки (БПО) інформації, що входить в автоматизовану систему радіаційного контролю (АСРК). БПК може працювати в автономному режимі тривалий час з підзарядкою акумуляторної батареї.


Ключові слова: радіаційний фон, контрольована територія, блок первинної обробки, екологічний стан