1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Модель шарнірно опертої циліндрової оболонки з урахуванням дискретно розташованих подовжніх підсилюючих елементів від дії довільного статичного навантаження

Модель шарнірно опертої циліндрової оболонки з урахуванням дискретно розташованих подовжніх підсилюючих елементів від дії довільного статичного навантаження

А.Ф. Санін
Анотації на мовах:


Анотация: Розрахунок кругових циліндрових оболонок є достатньо складним інженерним завданням. Запропонований алгоритм рішення задачі дозволяє звести нескінченну систему алгоритмічних рівнянь до нескінченного числа вже незв'язаних між собою рівнянь, що веде до істотного спрощення завдання в цілому.