1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Формування великих ансамблів дискретних сигналів з використанням надмірних кодів

Формування великих ансамблів дискретних сигналів з використанням надмірних кодів

Ю.В. Стасєв, О.О. Кузнецов, О.М. Носик, Л.М. Качур
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджується проблема синтезу великих ансамблів дискретних сигналів з покращуваними кореляційними властивостями. Пропонується метод формування псевдовипадкових послідовностей з використанням надмірних кодів. Напрям синтезу дискретних сигналів, що розвивається, дозволяє, використовуючи розвинений математичний апарат теорії алгебри блокових кодів, будувати швидкі алгоритми побудови великих ансамблів псевдовипадкових послідовностей з покращуваними авто- і взаємокореляційними властивостями.


Ключові слова: дискретний сигнал, надмірний код, блоковий код, кореляційні властивості