1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств

Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств

О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова
УДК 658.7:519.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто вплив бізнес-середовища на діяльність підприємств на ринку. Процеси їх взаємодії містять множину факторів впливу на виробництво, дистриб’юцію, продаж продукції. Доведено необхідність застосування теорії нечітких множин до моделювання дій цих впливів. Запропоновано підходи, напрямки та методики моделювання. Визначено вхідні дані, позитивні та негативні особливості пропонованих моделей. Зокрема, опрацьовано особливості моделювання процесу дистриб’юції лікарських засобів на основі нечітких оцінок та функцій приналежності, згортки чинників впливу, нечітких умовних тверджень та бальних оцінок, нечіткого SWOT-аналізу. Наведено порівняльний аналіз запропонованих до розробки моделей.


Ключові слова: моделювання бізнес-середовища, нечітко-множинне моделювання, SWOT-аналіз
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дорохов О.В., Дорохова Л.П. Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 2(17). С. 124-127.