1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем

Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем

В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, А.В. Челпанов
УДК 621.396.967.15
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: В статье рассмотрены проблемы, стоящие перед радиолокационными станциями приморского базирования. Приведены результаты экспериментальных исследований параметров, условий возникновения и существования тропосферных радиоволноводов над морской поверхностью. Определена зависимость параметров тропосферных радиоволноводов от скорости ветра. Установлена зависимость существования и качества тропосферных радиоволноводов от времени года и времени суток.


Ключові слова: приповерхностный, приподнятый радиоволноводы; метеопарметры
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карлов В.Д., Петрушенко Н.Н., Лукашук Е.В., Челпанов А.В. Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 3(18). С. 37-40.