1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства

Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства

О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов
УДК 658.7:519.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Опрацьовано постановку завдання та методологію проведення SWOT-аналізу стану й перспектив виробничо-комерційної діяльності оптового фармацевтичного підприємства на основі нечітко-множинного підходу. Розроблено відповідну багатокритерійну модель та виконано її комп’ютерну реалізацію. Наведено якісну та кількісну інтерпретацію отриманих результатів. Визначено напрямки подальшого розвитку та вдосконалення моделі, а також шляхи її практичного використання для вдосконалення процесів дистриб'юції лікарських засобів і товарів медичного призначення на фармацевтичному ринку України.


Ключові слова: моделювання діяльності підприємств, нечітко-множинний SWOT-аналіз
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дорохов О.В., Дорохова Л.П., Чернов В.Г. Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 3(18). С. 160-163.