1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком

Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком

І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Забезпечення високої готовності військ (сил) Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням вимагає наявності адекватної системи підготовки, яка здатна динамічно змінюватися в залежності від зовнішніх впливів з метою підтримання заданого рівня ефективності процесів підготовки. Це призводить до необхідності здійснювати адаптивне управління не тільки функціонуванням, але й розвитком системи підготовки. В існуючих системах підготовки зазвичай функції розвитку не здійснюються самостійною підсистемою та не в повній мірі розглядаються характеристики взаємодії структурних елементів. У статті запропоновано подання системи підготовки, що складається із двох взаємодіючих ієрархічних підсистем (функціонування та розвиток), і наведено узагальнену модель системи підготовки в військової організації, що враховує процеси розвитку та їх вплив на процеси функціонування.


Ключові слова: військова організація, система підготовки, функціонування, розвиток, управління, координація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І.О., Алексєєв С.В., Рубан І.В., Дуденко С.В. Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 26-30.