1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. ВПЛИВ АЛГОРИТМУ СТИСКУВАННЯ WAVELET НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ НАКОПИЧУВАННЯ КАДРІВ СЛАБОКОНТРАСТНИХ КРУПНОРОЗМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

ВПЛИВ АЛГОРИТМУ СТИСКУВАННЯ WAVELET НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ НАКОПИЧУВАННЯ КАДРІВ СЛАБОКОНТРАСТНИХ КРУПНОРОЗМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

О.І. Стрелков, С.Є. Кальний, Т.О. Стрелкова, Є.О. Соломко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження впливу алгоритму стискування Wavelet (стандарт JPEG-2000) на ефективність накопичування слабоконтрастних крупнорозмірних зображень. Ефективність методу накопичування кадрів оцінювалася по відношенню сигнал/шум у випадку обробки вихідних нестиснених кадрів, а також при обробці кадрів, що пройшли процедуру стискування-відновлення. Показано, що зростання відношення сигнал\шум при накопичуванні кадрів у цих умовах відбувається значно повільніше в порівнянні з теоретичною залежністю N . Було показано, що цю розбіжність можна пояснити появою кореляції між кадрами, що пройшли процедуру стискування-відновлення, при цьому ступінь кореляції зростає зі збільшенням параметра стискування. Показано, що ефективність методу накопичування кадрів залежить від характеристик вихідного сигналу, параметрів стискування, а також кількості накопичених кадрів.


Ключові слова: цифрова обробка інформації, метод накопичування кадрів, алгоритм стискування Wavelet, стандарт стискування JPEG-2000