1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(19)'2009
  5. Дослідження можливості утворення болтозаклепних з'єднань імпульсним способом

Дослідження можливості утворення болтозаклепних з'єднань імпульсним способом

Ю.А. Вороб'єв, В.В. Воронько, В.М. С.М. Степаненко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовані області використання болтозаклепних з'єднань, відмічені переваги імпульсного способу утворення болтозаклених з'єднань, приведений аналіз існуючого швидкісного (імпульсного) пристрою і інструменту, обґрунтована його перевага перед пристроями квазістатичної дії, приведені результати пошукового експерименту швидкісної (імпульсної) постановки болтозаклепок із застосуванням ручного пневмоімпульсного пристрою; визначені завдання дослідження параметрів технологічного процесу і ручного пристрою для імпульсної постановки болтозаклепок.


Ключові слова: болтозаклепка, технологічний хвостовик, пристрої квазістатичної і швидкісної дії, макрошліф