Задача оптимального вибору дискретних механічних моделей

О.О. Юрченко
УДК 531/534:001.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті питання, пов’язані з визначенням оптимального числа ступенів вільності дискретних механічних систем, що становить основу побудови раціональних розрахункових математичних моделей. Стаття присвячена розвитку розглянутих раніше [1] методів побудови дискретних моделей коливальних механічних систем і способів їх дослідження за допомогою диференціальних рівнянь, які в сукупності з початковими умовами руху складають основу математичної моделі механічної системи.


Ключові слова: дискретні моделі, математична модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Юрченко О.О. Задача оптимального вибору дискретних механічних моделей. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 1(19). С. 147-149.