1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Аналіз похибок визначення дальності до наземного джерела радіовипромінювання, пов’язаних з прийнятою моделлю розподілу електронної концентрації іоносфери

Аналіз похибок визначення дальності до наземного джерела радіовипромінювання, пов’язаних з прийнятою моделлю розподілу електронної концентрації іоносфери

В.М. Дейнеко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження впливу іоносферної похибки вимірів псевдодальностей на точність визначення координат з використанням апаратури супутникових радіонавігаційних систем. Отримані аналітичні вирази, які дозволяють оцінити ступінь погіршення точності визначення координат навігаційного споживача обумовленої впливом іоносферної похибки вимірів псевдодальнлстей. Отримано аналітичні вирази, які визначають вплив іоносфери на точність визначення координат у найпростішому випадку визначення тільки планових координат по двох вимірах та визначення трьох координат по багатьом вимірам.


Ключові слова: іоносфера, супутникова радіонавігаційна система, електронна концентрація, псевдодалність