1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Обґрунтування вимог до показників надійності експлуатуемих виробів однократного використання

Обґрунтування вимог до показників надійності експлуатуемих виробів однократного використання

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується методичний підхід до визначення гранично допустимих значень показників надійності виробів однократного використання на основі техніко-економічного критерію. В якості показників критерію використовується технічний показник коефіцієнт збереження ефективності та економічний показник сумарні приведені витрати на експлуатацію та утримання. Даний методичний підхід доцільно використовувати при вирішенні задач продовження призначених показників виробів однократного використання.


Ключові слова: контроль показників надійності, оцінка показників надійності