Адаптивні методи просторової фільтрації зображень

К.С. Смеляков
Анотації на мовах:


Анотация: З метою забезпечення адекватної фільтрації зображень в сенсі мінімізації ефекту згладжування границь в роботі пропонується система методів фільтрації просторово некорельованого шуму, які засновані на використанні одновимірних і двовимірних масок фільтру, що адаптуються до положення, границь зображень і ліній.


Ключові слова: адаптація, зображення, межа, лінія, фільтрація, шум, маска