1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(20)'2009
  5. Визначення методу вимірювання електричних та магнітних параметрів циліндричних деталей, які проводять струм

Визначення методу вимірювання електричних та магнітних параметрів циліндричних деталей, які проводять струм

І.В. Пантєлєєва, О.П. Калмиков
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті методи вимірювання магнітної проникності та питомої електричної провідності трубчатих циліндричних струмопроводів, описані їх сфери використання, переваги та недоліки. Визначений основний метод, який дозволяє встановити алгоритм вимірювальних і вичислювальних операцій, які можуть бути використані в пристроях для визначення параметрів циліндричних деталей. Розроблена математична модель установки для достовірної оцінки параметрів виробів.


Ключові слова: струмопровід, магнітна проникність, питома електрична провідність, метод вимірювання