1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Відновлення бінарного повідомлення при його передачі у прямохаотичній системі радіозв'язку методом частотної фільтрації хаотичної несучої

Відновлення бінарного повідомлення при його передачі у прямохаотичній системі радіозв'язку методом частотної фільтрації хаотичної несучої

К.С. Васюта, С.В. Озеров
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянуто алгоритм відновлення бінарного повідомлення при його передачі в прямохаотичній системі радіозв'язку методом частотної фільтрації хаотичної несучої, заснований на кореляційній обробці прийнятого сигналу. Синтезована функціональна схема прямохаотичного кореляційного приймача. Проведено аналіз якості відновленого бінарного повідомлення шляхом розрахунку ймовірності (коефіцієнту) бітових помилок системи. Показано, що отриманий коефіцієнт бітових помилок співмірний з аналогічним коефіцієнтом традиційних методів передачі інформації, що використовують хаотичні сигнали.


Ключові слова: бінарне повідомлення, хаотичний сигнал, частотна фільтрація, кореляційна обробка, ймовірність бітових помилок