1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення

Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення

О.П. Доренський
УДК 004.415.2:519.876.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Під час розроблення складних програмних систем, якою є інтегрована інформаційнотелекомунікаційна система спеціального призначення, що розробляється, ще на етапі проектування виникають до двох третин помилок. З метою їх виявлення у роботі запропоновано метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, який полягає в поетапному виконанні побудови моделей послідовностей повідомлень програмних об’єктів, синтезу логічних і тестових моделей станів та діяльностей класів, перетворення моделей послідовностей у моделі кооперації програмних об’єктів. Застосування синтезованих логічних та тестових структур дає можливість повно тестувати динамічну компоненту комплексної моделі об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення та, як результат, виявляти алгоритмічні і системні помилки на етапі проектування інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення.


Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційно-телекомунікаційна система, проектування, програмний об’єкт, поведінка, тестова модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Доренський О.П. Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 3(40). С. 109-112.