1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Інформаційні технології експертної оцінювання проектних рішень при формуванні єдиного інформаційного простору

Інформаційні технології експертної оцінювання проектних рішень при формуванні єдиного інформаційного простору

О.В. Каратанов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто експертний підхід до вибору засобів інформаційної підтримки проектування виробів авіаційної техніки в рамках методу формування єдиного інформаційного простору. Надано аналіз методів оцінки якості експертів для формування експертної групи і методів аналізу експертних оцінок. Представлена реалізація процесу обробки результатів експертного оцінювання комплексу інформаційних технологій, що формують єдиний інформаційний простір. Находження результуючого думки групи експертів здійснюється за допомогою знаходження модифікованої медіани Кемені


Ключові слова: єдиний інформаційний простір, авіаційна техніка, проектування, інформаційні технології, інформаційна підтримка життєвого циклу, методи аналізу експертних оцінок, медіана Кемені