1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Математична модель інтелектуального вузла комутації з обслуговування інформаційної пакетів різного пріоритету

Математична модель інтелектуального вузла комутації з обслуговування інформаційної пакетів різного пріоритету

Мохамад Абу Таам Гані, О.А. Смірнов, М.С. Якименко, С.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено математичну модель інтелектуального вузла комутації з обслуговуванням інформаційних пакетів різного пріоритету, яка включається в метод управління доступом в інтелектуальних вузлах комутації та вдосконалений алгоритм управління доступом до «хмарних» телекомунікаційних ресурсів. Відмінною особливістю даної моделі є комплексне використання стандартних критеріїв управління інформаційними потоками в інтелектуальних вузлах комутації з додатковими, враховують можливість обслуговування інформаційних пакетів, метаданими при їх передачі в «хмарні» антивірусні системи.


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні мережі, хмарні антивіруси, WFQ, CBWFQ