1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Просторовий метод підвищення завадостійкості запитальних систем спостереження повітряного простору

Просторовий метод підвищення завадостійкості запитальних систем спостереження повітряного простору

І.І. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих
УДК 621.396.967.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наводиться аналіз завадостійкості існуючих запитальних систем спостереження повітряного простору, які призначені для ідентифікації об’єктів за ознакою «свій – чужій» та запропонованого методу реалізації просторового методу обробки сигналів на літаковому відповідачі систем, що розглядаються. Показано, що використання просторових відмінностей запитувачів дозволяє перейти від обслуговування сигналу запиту до обслуговування конкретного запитувача і цім суттєво підвищити завадостійкість запитальних систем спостереження.


Ключові слова: завадостійкість, запитальна система спостереження, літакові відповідачі
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Обод І.І., Свид І.В., Штих І.А. Просторовий метод підвищення завадостійкості запитальних систем спостереження повітряного простору. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 1(42). С. 25-27.