1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Удосконалений алгоритм управління доступом до «хмарних» телекомунікаційних ресурсів

Удосконалений алгоритм управління доступом до «хмарних» телекомунікаційних ресурсів

Мохамад Абу Таам Гані, О.А. Смірнов, М.С. Якименко, С.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано алгоритм управління доступом до «хмарних» телекомунікаційних ресурсів, що відрізняється від відомих введенням нестандартних умов прийняття рішення про присвоєння «еталонного» пріоритету інформаційного пакету на основі додаткового показника – ймовірності присвоєння пріоритету. Це дає можливість вирішити задачу мінімізації часу обробки інформаційних пакетів метаданих при їх передачі в «хмарні» антивірусні системи при забезпеченні заданої якості обслуговування інших інформаційно-телекомунікаційних послуг.


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні мережі, хмарні антивіруси