1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(127)'2015
  5. Оцінка точності результів вимірювання світлового виходу стріпів на основі пластмасових сцинтіляторів

Оцінка точності результів вимірювання світлового виходу стріпів на основі пластмасових сцинтіляторів

Б.В. Гріньов, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленська, В.Р. Любинський, Л.Й. Міцай, Н.І. Молчанова, В.О. Тарасов
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено оцінку точності результатів вимірювання світлового виходу сцинтиляційних стрипів. Використано експериментальний підхід, що базується на результатах внутрішньолабораторних досліджень. Порівняно оцінки точності та невизначеності результатів вимірювання. Отримані оцінки точності вимірювання світлового виходу можуть бути застосовані для контролю якості стрипів, які використовуються у міжнародних проектах.


Ключові слова: сцинтилятор, стріп, світловий вихід, контроль якості, оцінка показника точності, невизначеність вимірювання