1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Обробка растрових зображень, представлених у форматі DIB

Обробка растрових зображень, представлених у форматі DIB

О.В. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається методика перетворення структурованого *.bmp файла в двовимірний масив, що дозволяє одержати доступ до бітового образа безпосередньо з програм, написаних на мовах високого рівня