1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Мультиполіноміальний варіант методу “квадратичного решета” факториза-ції RSA модуля системи автентифікації

Мультиполіноміальний варіант методу “квадратичного решета” факториза-ції RSA модуля системи автентифікації

Ю.В. Стасєв, Л.С. Сорока, О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються канали вразливості RSA систем аутентифікації з точки зору факторизації модуля. Приводиться опис мультиполіноміального варіанта одного з методів факторизації – методу “квадратичного решета”