1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Визначення інформаційно - імовірних показників функціонування системи управління

Визначення інформаційно - імовірних показників функціонування системи управління

С.М. Звіглянич, Ю.В. Лоєвський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонований підхід визначення граничних значень імовірності пе-редачі інформації між пунктами управління. Вводиться поняття інформаційного потенціалу пункту управління