1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(17)'2002
  5. Особливості вибору орбітальної побудови багатосупутникових низькоорбітальних мережевих структур

Особливості вибору орбітальної побудови багатосупутникових низькоорбітальних мережевих структур

С.В. Козелков, В.Ф. Столбов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наводиться аналіз особливостей побудови орбітальних угруповань низьковисотних супутникових систем