1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру

Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру

В.В. Рапін, С.В. Хуторненко
Системи обробки інформації. — 2005. — № 1(41). С. 75-80.
УДК 621.373.072.9 + 53.072 : 51
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто одноконтурний автогенератор (АГ), що синхронізовано на основному тоні періодичним полігармонійним сигналом (ППГС), що використовується у відслідковуючому фільтрі. Проведено вибір і обґрунтування методу апроксимації нелінійної характеристики (НХ) підсилюючого елементу (ПЕ), фазового зворотного зв’язку та способу одержання вкорочених рівнянь. Приведено математичну модель при поліноміальній апроксимації НХ, що враховує першу і другу гармоніки сигналу АГ.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рапін В.В., Хуторненко С.В. Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру. Системи обробки інформації. 2005. № 1(41). С. 75-80.