1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(11)'2013
  5. Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами

Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами

П.Г. Бердник, .. , М.Б. Бровко
УДК 623.765:681.513.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонований метод управління відображенням інформаційних моделей для вирішення задач інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень оператором при управлінні складними динамічними системами. Розроблена процедура визначення факторів, що визначають пріоритетність конфліктних ситуацій в предметній області. Розроблена методика ранжування конфліктних ситуацій на основі методу попарних порівнянь. Запропонований приклад розв’язання задачі визначення і ранжування факторів. Представлений алгоритм реалізації методу управління відображенням інформаційної моделі конфліктними ситуаціями.


Ключові слова: системи управління, процес прийняття рішень, система інформаційного забезпечення, фактор, коефіцієнт важливості, ранжування, інформаційна модель, відображення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бердник П.Г., .., Бровко М.Б. Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 2(11). С. 157-160.