1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Деякі аспекти побудови імітаційних моделей складних систем

Деякі аспекти побудови імітаційних моделей складних систем

О.Ф. Лановий
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається проблема розробки й побудови імітаційної моделі складної системи з використанням об’єктно-орієнтованого підходу. На початковому етапі дослідження був виконаний аналіз структури моделі на основі механізму керування елементами моделі.


Whoops, looks like something went wrong.