1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Моделювання структури кластера

Моделювання структури кластера

Алі Найф Халіл Альхжуж
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто підхід до моделювання структури проекту Полтавського нафтогазового кластера з використанням потокових графів. Сформульовано задачу організації транспортування продуктів декількох видів через мережу в плині інтервалу часу з мінімальними витратами. Запропонований декомпозиційний підхід до її рішення.