1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Моделi забезпечения конфiденцiйностi повiдомлень засобами криптографiї на основi принципа диверсностi

Моделi забезпечения конфiденцiйностi повiдомлень засобами криптографiї на основi принципа диверсностi

I.В. Лисенко, Д.О. Філліпов
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз можливості використання принципу диверсності для рішення задачі криптографічного захисту даних. Розроблені й досліджені моделі забезпечення конфіденційності повідомлень, що передаються, у відповідності з підходами, які базуються на цілісній та блочній диверсності.