1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Вирішення задачі комплексування вимірювань в системах дистанційного зондування з урахуванням кореляційних зв’язків

Вирішення задачі комплексування вимірювань в системах дистанційного зондування з урахуванням кореляційних зв’язків

К.М. Нежальська
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз характеристик точності оцінювання ефективного січення розсіювання та радіояскравісної температури при комплексної обробці вихідних сигналів скатерометрів і радіометрів з урахуванням апріорних даних відносно динаміки змінювання параметрів у вигляді кореляційних функцій.