1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(53)'2006
  5. Автокореляційна обробка когерентних багаточастотних сигналів

Автокореляційна обробка когерентних багаточастотних сигналів

І.Г. Леонов, А.Є. При¬сяжний, С.В. Волошин
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто метод обробки когерентних багаточастотних сигналів з метою їх виявлення в умовах апріорної невизначеності і можлива схема автокореляційного пристрою обробки.