1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Обфускація алгоритмічних структур

Обфускація алгоритмічних структур

І.В. Чумаченко, Є.Є. Малафєєв, Є.Л. Шевцов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті методи обфускації (заплутування) програм. Для підвищення захищеності програм пропонується обфускацію проводити на ранніх етапах створення програмного продукту – на етапі розробки алгоритмічного забезпечення. У основі методу лежить використання динамічних алгоритмічних перетворювачів.