1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Використання надлишкових вхідних даних в задачі визначення координат цілі пасивними багатопозиційними комплексами

Використання надлишкових вхідних даних в задачі визначення координат цілі пасивними багатопозиційними комплексами

В.М. Ткаченко, В.В. Коротков, Є.К. Поздняков
Анотації на мовах:


Анотация: В статті досліджується задача визначення координат джерел радіовипромінювання пасивними багатопозиційними комплексами з використанням надлишкової інформації стосовно просторового положення цілі. Наведений метод розв’язання перевизначеної системи рівнянь шляхом находження мінімуму квадратичного функціоналу, виконаний приклад розрахунку координат цілі з використанням різницево-далекомірного методу та при використанні надлишкових даних.


Ключові слова: різницево-далекомірний метод, джерело радіовипромінювання, надмірність, квадратичний функціонал, система рівнянь, похибка