1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(13)'2013
  5. Дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації

Дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації

О.А. Усачова, В.К. Медведєв, О.М. Усачов, П.М. Гриценко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті пропонується дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб (ПО) , в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації (КЗА). Це дозволяє визначити особливості роботи системи військового управління та місце ПО у взаємозв'язку з внутрішніми і зовнішніми елементами. Для цього в роботі було проведено дослідження функціональної моделі існуючої організації роботи ПО в системі військового управління, так званої моделі AS-IS. Дослідження наведеної моделі AS-IS дозволило зрозуміти, де знаходяться слабкі місця, і наскільки глибоким змінам підлягає існуюча організація системи військового управління. Знайдені в моделі AS-IS недоліки виправляються при створенні моделі TO-BE - моделі нової організації роботи ПО, яка передбачає використання КЗА, для аналізу альтернативних шляхів вирішення поставлених задач. Модель TO-BE враховує не тільки ідеальний варіант підготовки ПО, але і дозволяє враховувати недоліки їх роботи, тобто диференційовано підходити до вирішення задач. Застосування наведених функціональних моделей для військової системи управління можливо в процесі проведення бойової підготовки ПО.


Ключові слова: функціональна модель, посадова особа, система управління, комплекс засобів автоматизації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Усачова О.А., Медведєв В.К., Усачов О.М., Гриценко П.М. Дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 4(13). С. 95-99.