1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. До питання про вимірювання доплерівської частоти сигнала відбитого від цілі, що лоцується за межами радіообрію над морем

До питання про вимірювання доплерівської частоти сигнала відбитого від цілі, що лоцується за межами радіообрію над морем

В.Д. Карлов, О.П. Кондратенко, О.К. Шейгас, Ю.Б. Ситник
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розроблений математичний апарат, що дозволяє по критерію максимуму логарифма відношення правдоподібності синтезувати алгоритм оптимального вимірювання доплеровскої частоти сигналу, відбитого від мети, лоцуємої над морем за межами дальності прямої видимості. Особливістю даної статті є отримання шуканого алгоритму для довільної кореляційної функції флуктуації фази стосовно використання фазометрического методу вимірювання доплеровскої частоти, відбитого від цілі сигналу.


Ключові слова: вимірник доплеровскої частоти, ціль, що летить низько, радіообрій