1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу

Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу

І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, В.В. Ковзун, О.О. Мачула
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проводиться аналіз та оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням (регенерацією) уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині. Оцінка впливу на ефективність роботи компенсатора проводилась з врахуванням амплітудних та фазових неідентичностей квадратурних каналів. Амплітудні та фазові неідентичності імітуються відхиленням амплітудної та фазової характеристик каналів від ідеальної. Робота компенсатора імітувалась для випадку дії на когерентно-імпульсну РЛС несинхронних імпульсних перешкод, що випадковим чином уражають від одного до трьох дискрет дальності визначеної частотної пачки. За показник ефективності приймається різниця між кількістю хибних регенерувань модуля спектральної щільності луна-сигналів цілі, при відсутності та при наявності неідентичностей. Показано, що різноканальність квадратур призводить до зниження ефективності застосування компенсатора, особливо в складній перешкодовій обстановці.


Ключові слова: компенсатор імпульсних перешкод, амплітудна неідентичність, фазова квадратурна неідентичність, перетворення Хартлі, оцінка ефективності
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І.М., Ковалевський С.М., Гризо А.А., Ковзун В.В., Мачула О.О. Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2014. № 1(14). С. 117-121.