1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Регулювання напруги на довгих лініях електропередач за допомогою керованих шунтуючих реакторів

Регулювання напруги на довгих лініях електропередач за допомогою керованих шунтуючих реакторів

Буданов П.Ф., Красовська Е.Т.
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються можливості застосування регульованих шунтуючих реакторів в електричних системах. Досліджено залежності напруги на початку довгої лінії від хвильової довжини лінії і ступеня компенсації реактивної потужності ненавантаженої лінії. Показано вплив ступеня компенсації реактивної потужності на амплітуду вимушеної складової комутаційних перенапружень. Регулювання зарядної потужності забезпечує можливість ефективнішого використання нелінійних обмежень, що знижують перехідну складову внутрішніх перенапружень. Застосування керованих шунтуючих реакторів дозволяє підвищити пропускну спроможність ліній електропередачі.


Ключові слова: електричні системи; шунтуючий реактор, реактивна потужність, комутаційні перенапруження