1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ НАКОПЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСНИХ КАДРІВ ПРИ ЦИФРОВІЙ ОБРОБЦІ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ СТИСКУВАННЯ WAVELET

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ НАКОПЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСНИХ КАДРІВ ПРИ ЦИФРОВІЙ ОБРОБЦІ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ СТИСКУВАННЯ WAVELET

О.І. Стрелков, С.Є. Кальний, В.І. Барсов, Є.О. Соломко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження впливу алгоритму стискування Wavelet (стандарт JPEG-2000) на ефективність методу накоплення кадрів. Ефективність методу накоплення кадрів оцінювалася по відношенню сигнал/шум у випадку обробки початкових кадрів, а також при обробці кадрів, що пройшли процедуру стиснення-відновлення. Показано, що в умовах застосування алгоритму стискування зображень ефективність методу накоплення кадрів залежить від характеристик початкового сигналу, а також кількості накопичених кадрів.


Ключові слова: цифрова обробка інформації, метод накоплення кадрів, алгоритм стискування Wavelet, стандарт стискування JPEG-2000