1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Аналіз і порівняльне дослідження перспективних напрямів розвитку цифрових телекомунікаційних систем і мереж

Аналіз і порівняльне дослідження перспективних напрямів розвитку цифрових телекомунікаційних систем і мереж

О.А. Смирнов, В.В. Босько, Є.В. Мелешко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз тенденції, а також перспективних напрямів розвитку цифрових телекомунікаційних систем і мереж. Досліджені можливості забезпечення різних телекомунікаційних послуг цифровими мережами. Досліджена динаміка зростання споживачів телекомунікаційних послуг і середньої інтенсивності інформаційного потоку за даними Держкомстату і КМІС. Проведено порівняльне дослідження достоїнств і недоліків різних технологій передачі інформації. Зроблений висновок про необхідність рішення задачі оптимізації розподілу потоків даних для повного використання доступних ресурсів телекомунікаційних систем і мереж.


Ключові слова: телекомунікаційні системи і мережі, цифрові лінії зв'язку, комутація каналів, комутація пакетів