1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. Огляд підходів до вибору часових шкал при проведенні аналізу черг

Огляд підходів до вибору часових шкал при проведенні аналізу черг

Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Представлені результати, що відносяться до можливості вибору часових шкал для побудови адекватних моделей сучасного трафіку. Використання таких моделей, зокрема, дозволяє вивчати динаміку черг активних мережевих пристроїв, що надзвичайно важливе для планування і розподілу завантаження мережі. Використання статистичних характеристик трафіку на невеликій кількості часових масштабів дозволяє розширити теоретичні концепції для критичних часових масштабів, що робить такий підхід застосовним до будь-якого трафіковому процесу, включаючи трафік з довготривалою залежністю.


Ключові слова: протокол ТСР, трафік, фрактальність, масштабна інваріантність, мережеві протоколи, модель, телекомунікаційна мережа