1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Зниження втрат електроенергії в енергосистемі шляхом заміни нерегульованих компенсуючих пристроїв на регульовані

Зниження втрат електроенергії в енергосистемі шляхом заміни нерегульованих компенсуючих пристроїв на регульовані

М.М. Сапіга, П.Ф. Буданов, Т.М. Захарова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано математичний апарат для складання програм розрахунку на ЕОМ за оцінкою регулювального ефекту компенсуючих пристроїв (КП) при перекладі нерегульованих КП в регульовані із забезпеченням мінімуму втрат активної потужності в енергосистемі, а також показано як по запропонованому математичному апарату можуть бути складені відповідні програми для проведення розрахунків на ЕОМ. Розрахунок сталого режиму засновано на рішенні системи рівнянь сталого режиму балансуючого вузла, для опорних і неопорних вузлів за певних початкових умов. Крім того, місця установки регульованих КП наперед зумовлені існуючими підстанціями з нерегульованими компенсуючими пристроями, що обмежує область застосування пропонованої методики завданням модернізації існуючої електричної мережі.


Ключові слова: втрати електроенергії, регульовані і нерегульовані компенсуючі пристрої, активна і реактивна потужність, перетікання реактивної потужності

Whoops, looks like something went wrong.