1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою

Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою

В.В. Палагін, О.В. Івченко
Системи обробки інформації. — 2009. — № 2(76). С. 118-123.
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається як один з можливих розв’язків задачі по оцінці параметрів негауссівських випадкових величин при їх моментно-кумулянтному описі за корельованою вибіркою. Одним із підходів щодо вирішення данної задачі є застосування методу максимізації полінома для оцінювання параметрів випадкових величин відмінних від гауссівських В статті наведений алгоритм адаптованого методу максимізації полінома для знаходження оцінок параметрів статистично залежних негауссівських випадкових величин на основі моментно-кумулянтного опису.


Ключові слова: оцінка параметрів, вибірка, моментно-кумулянтний опис, негауссівська випадкова величина, кореляція, метод максимізації полінома, статистична залежність, об'єм тіла
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Палагін В.В., Івченко О.В. Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою. Системи обробки інформації. 2009. № 2(76). С. 118-123.