1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(77)'2009
  5. Формування самоподібного випадкового процесу із заданими властивостями

Формування самоподібного випадкового процесу із заданими властивостями

П.Є. Пустовойтов, Н.І. Ящук
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено методику отримання самоподібного потоку з потоку Ерлангу, який надається. Характер поведінки самоподібного потоку задається параметром Херста. Методику було апробовано у імітаційній моделі.


Ключові слова: самоподібний випадковий процес, імітаційне моделювання