1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Особливості оцінювання невизначеності вимірювання при вираженні вхідних величин в децибелах

Особливості оцінювання невизначеності вимірювання при вираженні вхідних величин в децибелах

І.П. Захаров, Н.С. Шевченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається процедура оцінювання невизначеності результату вимірювань при вираженні вхідних величин у децибелах. Отримано співвідношення для перерахунку середнього арифметичного, стандартних невизначеностей типу А і В, сумарної стандартної й розширеної невизначеності для величин, виражених у децибелах у відповідні характеристики для вихідних величин. Розраховано значення відносних похибок, що виникають у цих випадках. Визначено умови, при яких цими похибками можна знехтувати.


Ключові слова: невизначеність вимірювань, стандартна невизначеність, сумарна стандартна невизначеність, розширена невизначеність, децибел, метод Монте-Карло