1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(16)'2014
  5. Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника

Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника

В.Ф. Курдюк, О.С. Заболоцький
УДК 355.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена аналітичній моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника. Запропонована математична постановка вирішення задачі багатокритеріальної ідентифікації у класі поліноміальних моделей, параметри яких розраховуються за допомогою методу найменших квадратів у мінімаксній постановці задачі.


Ключові слова: розвідка повітряного противника, функціональна стійкість, бойове застосування, математична аналітична модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Курдюк В.Ф., Заболоцький О.С. Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2014. № 3(16). С. 11-14.