1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Прогноз розвитку професійно обумовлених захворювань за допомогою дискримінантного аналізу

Прогноз розвитку професійно обумовлених захворювань за допомогою дискримінантного аналізу

А.І. Поворознюк, Н.О. Чікіна, Ю.Л. Геворкян, І.В. Антонова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонований спосіб прогнозу розвитку професійно обумовлених алергодерматозів у робітників хіміко-фармацевтичних підприємств на основі результатів дискримінантного аналізу, що враховує сумарний вплив внутрішніх факторів ризику. Отримані результати дозволяють з досить високим ступенем точністі розрізняти стани здоров'я обстежених, що може бути використане при побудові експертної системи прогнозу ризику розвитку професійно обумовлених алергодерматозів у робітників хіміко-фармацевтичних підприємств.


Ключові слова: прогноз розвитку захворювання, дискримінантний аналіз, фактори ризику, експертна система