1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження

Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження

С.В. Хуторненко, Д.П. Васильчук, Д.А. Семенець
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано математичну модель п’єзорезонансної коливальної системи з управлінням по частоті градієнтом поля збудження резонатора. Отримано залежність власної частоти коливань п’єзоелемента від хвильового числа при квадратичному розподілі потенціалу поля по поверхні п’єзоелемента.


Ключові слова: кварцовий генератор, градієнт поля, п’єзорезонансна коливальна система, товщиннозсувні коливання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хуторненко С.В., Васильчук Д.П., Семенець Д.А. Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2014. № 4(17). С. 56-59.